Hotline
Chat ngay
Website đã thông báo Bộ Công ThươngMua hàng trên Shopee

New Apple Mac Mini (3.0GHz 6-core 8th-Generation Intel Core i5 Processor, 8GB RAM, 512GB)

Mac Mini

Mac Mini

  • Eighth-generation 6-core Intel Core i5 processor
  • Intel UHD Graphics 630
  • 8GB 2666MHz DDR4
  • Ultrafast SSD storage
  • Four Thunderbolt 3 (USB-C) ports, one HDMI 2.0 port, and two USB 3 ports
  • Gigabit Ethernet and 802.11ac Wi-Fi
  • The latest version of macOS

Buy now at Amazon

Xem trên Shopee

Xem trên Lazada